Perfekt resultat varje
gång med Edge slipmaskin

Så här använder du Edge Slipmaskin

Edge slipmaskin är enkel att använda även för en nybörjare och den slipar ända ut i kanterna och in i hörn.
Resultatet blir jämnt och fint och risken för ros och färgskiftning är minimal.
Edge slipmaskin slipar i alla riktningar oavsett fiberriktning på trät.

Stäng av och lägg ned maskinen så att du kommer åt plattan och kan ta bort transportpaden.

Montera EDGE ORIGINAL slippapper på ett EDGE mellanlägg. Sätt slippappret mot mellanläggets svarta sida.

Tryck fast mellanläggets vita sida mot maskinens greppyta. Res upp maskinen försiktigt – tänk på att den är tung!

Koppla en dammsugare till sugröret för en dammfri slipning, samt se till att dammkappan sluter tätt mot golvet.

Starta maskinen genom att trycka in handtaget. För maskinen sakta framåt och se till att maskinens bas ligger rakt mot golvet.

Kontrollera slippappret med jämna mellanrum så att du inte fått smuts eller skador på pappret. Byt papper vid behov.

Slippapper & slipnät

Edge kan användas för mellanslipning vid lack med slipnät. Använd då ett speciellt mellanlägg (art.nr. EDGE-4025)

Grovlek art.nr.

60 grit ESS60, 80 grit ESS60, 100 grit ESS100, 120grit ESS120, 150 grit ESS150, 180 grit ESS180, 220 grit ESS220

EDGE slippapper finns i sex olika grovlekar. Använd dem alltid tillsammans med mellanlägg (art.nr EDGE-MK).

Grovlek art.nr.

24 grit EZ24, 40 grit EZ40, 60 grit EZ60, 80 grit EZ80, 100 grit EZ100, 120 grit EZ120

 

 

Viktigt att tänka på

– Fel slippapper kan skada både maskinen och golvet, Använd endast papper stämplade med EDGE ORIGINAL

– När du slipar i hörn och utmed kanter bör du vika upp eller ta bort dammkappan för bästa åtkomlighet och för att inte skada dammkappan

– Om möjligt följ ådringen på trät, undvik att slipa tvärs över ådringen om det är möjligt.

– Arbeta långsamt och metodiskt över golvet, forcera inte maskinen

– Dammsug bort dammet från golvet efter varje passage och mellan pappersbyten.

– Kontrollera att pappret är rent och utan skador med jämna mellanrum

– Se alltid till att vikterna är ordentligt fastsatta!

– Stäng alltid av maskinen innan du byter slippapper

– För bästa slipresultat: använd endast EDGE ORIGINAL blå slippapper.

Slippapper och slipnät

Edge kan användas för mellanslipning vid lack med slipnät. Använd då ett speciellt mellanlägg (art.nr. EDGE-4025)

Grovlek art.nr.

60 grit ESS60, 80 grit ESS60, 100 grit ESS100, 120grit ESS120, 150 grit ESS150, 180 grit ESS180, 220 grit ESS220

EDGE slippapper finns i sex olika grovlekar. Använd dem alltid tillsammans med mellanlägg (art.nr EDGE-MK).

Grovlek art.nr.

24 grit EZ24, 40 grit EZ40, 60 grit EZ60, 80 grit EZ80, 100 grit EZ100, 120 grit EZ120

Viktigt att tänka på

 

  • Fel slippapper kan skada både maskinen och golvet. Använd endast papper stämplade med EDGE ORIGINAL
  • När du slipar i hörn och utmed kanter bör du vika upp eller ta bort dammkappan för bästa åtkomlighet och för att inte skada dammkappan
  • Om möjligt följ ådringen på trät, undvik att slipa tvärs över ådringen om det är möjligt
  • Arbeta långsamt och metodiskt över golvet, forcera inte maskinen
  • Dammsug bort dammet från golvet efter varje passage och mellan pappersbyten
  • Kontrollera att pappret är rent och utan skador med jämna mellanrum
  • Se alltid till att vikterna är ordentligt fastsatta!
  • Stäng alltid av maskinen innan du byter slippapper
  • För bästa slipresultat: använd endast EDGE ORIGINAL blå slippapper